قوانینورزشی

قوانین کلی و کلمات کلیدی

فوتبال

تعریف وقت قانونی

در مسابقات تکی، ترکیبی و گروهی نتیجه بازی حتی بازیهای حذفی در فوتبال تنها طی ۹۰ دقیقه قانونی رسمی یا توافق شده (همانند بازیهای جوانان که در 80 دقیقه برگزار میشود) و یا زمان توافق شده در بازیهای دوستانه، مورد قبول می باشد این وقت قانونی علاوه بر 90 دقیقه شامل زمانهای تلف شده که ممکن است به خاطر مصدومیت بازیکن‌ها و توقفهای بازی باشد، می شود، اما شامل وقت اضافه و پنالتی‌های تعیین کننده صعود تیم‌ نمی‌شود، ، بجز مواردی که مشخص شده است مثل شرط “کدام تیم به مرحله بعدی صعود میکند” که در این حالت نتیجه کل بازی شامل بازی رفت بازی برگشت و وقتهای اضافی و پنالتی، در نظر گرفته میشود.  ولی اگر در تعریف هر آپشن زمان مطرح نشده باشد منظور همان وقت قانونی رسمی یا توافق شده خواهد بود به همراه وقتهای تلف شده و در صورت ادامه بازی در وقت اضافه و یا رسیدن آن به ضربات پنالتی، تنها نتیجه بازی در وقت قانونی در نظر گرفته میشود. ضمنا تحقیق و بررسی و اطلاع از این موارد با کاربر میباشد و کاربر باید با اطلاع از این موضوع در مسابقه شرکت کند و بعد از آن اعتراض در خصوص اطلاع نداشتن از زمان توافق شده مورد قبول نیست.  در مورد شرطهای نیمه ها نیز به همین صورت وقت قانونی هر نیمه یا وقت توافق شده هر نیمه ملاک خواهد بود مثلا در بازیهای 90 دقیقه، هر نیمه 45 دقیقه به اضافه وقتهای تلف شده خواهد بود که ملاک برای محاسبه شرطهای نیمه ها میباشد. همچنین در شرطهای نیمه دوم ملاک فقط گلهای نیمه دوم میباشد. منظور از زمان قانونی رسمی زمان بازی تا 90 دقیقه به اضافه وقت های تلف شده است  و منظور از زمان قانونی هر نیمه زمان بازی تا 45 دقیقه به اضافه وقتهای تلف شده است ( مثلا گلی که در دقیقه 1+45 یعنی دقیقه اول وقتهای تلف شده نیمه اول زده میشود جزو گلهای نیمه اول است و یا گلی که در دقیقه 2+90 یعنی دقیقه دوم وقتهای تلف شده نیمه دوم زده میشود جزو گلهای نیمه دوم است)، حال ممکن است در برخی مسابقات این زمان با توافق تیمها کمتر باشد یا یک نیمه بازی برگزار کنند یا هر نیمه زمانی کمتر از 45 دقیقه داشته باشد،  که ملاک سایت این زمان توافق شده خواهد بود مگر در تعریف آپشن بطور مشخص زمان دیگری عنوان شده باشد، و در کل اطلاع از قوانین آپشنهای مختلف مسئولیت کاربر میباشد و اگر کاربری اطلاع کاملی از نحوه محاسبه یک آپشن ندارد نباید در آن شرکت کند. در خصوص سایر ورزشها توضیحات در قوانین و راهنمای هر ورزش در مورد زمان قانونی بازی نوشته شده است.

  • توجه 1: نتایج اکثر بازیها بصورت اتوماتیک بعد از بازی ثبت میگردد و نیازی به ارسال پیام از سمت کاربر نیست. ضمنا به خاطر اینکه نتایج مسابقات بصورت اتوماتیک ثبت میشود، چنانچه نتیجه یک بازی توسط سایت ارائه دهنده سرویس دیرتر اعلام شد و کاربر به بازیهای مد نظر بعدی خود نرسید، ایرادی به سایت وارد نیست و کاربر حق اعتراض ندارد، کاربر باید به نحوی برنامه ریزی کند که مبلغ کافی برای همه بازیهای مد نظر خود داشته باشد که چنانچه تاخیری احیانا برای ثبت نتیجه ای بوجود آمد، مشکلی برای ثبت بازی بعدی خود نداشته باشد. نتایج شرطهای نیمه اول بعد از نیمه اول ثبت میشوند ولی ممکن است در برخی موارد همراه شرطهای نیمه دوم ثبت گردند که بازهم در این موارد، نیازی به ارسال پیام از سمت کاربر نیست و کاربر موظف است تا ثبت نتیجه بازی صبر کند.

  • توجه 2:  تمامی مواردی که در ذیل تعریف میگردند، در وقت قانونی بازی محاسبه میشوند . وقت قانونی بازی بطور مشخص در بالا تعریف شده است و در قوانین عمومی نیز ذکر گردیده است. ولی چنانچه با توجه به تعریف شرط ملاک نتیجه در نیمه اول یا دوم باشد این زمان شامل 45 دقیقه قانونی هر نیمه و وقتهای تلف شده آن میباشد ( در بازیهای جوانان یا نوجوانان یا رقابتهای خاص دیگر هر نیمه ممکن است کمتر از 45 دقیقه باشد که ملاک همان خواهد بود یعنی اگر بازی کلا 80 دقیقه ای باشد و هر نیمه 40 دقیقه ملاک همان 40 دقیقه و وقتهای تلف شده است )، آیتمهایی که ملاک نتیجه نیمه دوم میباشد تنها گلهای نیمه دوم و رویدادهای نیمه دوم ملاک میباشند همچنین در آیتم با نام ” کدام تیم به مرحله بعد صعود میکند” وقت قانونی ملاک نیست، و در خصوص این مورد در آیتم مشخص شده توضیحات مبسوط ارائه شده، ولی در تمامی موارد دیگر وقت قانونی بازی همان تعریفی است که در قوانین عمومی سایت ذکر شده و بصورت تعریف در بالاتر آورده شده است. اطلاع از این مورد بواسطه قبول کردن قوانین و مقررات سایت در هنگام ثبت نام، در حیطه وظایف کاربر است و کاربر بدون مطالعه و آگاهی از این قوانین همانطور که در قوانین سایت هم ذکر شده حق شرکت در مسابقات سایت را ندارد. بنابراین ثبت نام و شرکت در مسابقات سایت به منزله پذیرش قوانین میباشد.

مسابقات تکی و ترکیبی یا شرطهای پیش از آغاز بازی

برنده بازی  (Match Winner)

کدام تیم در وقت قانونی بازی برنده مسابقه میشود. شامل سه حالت که به ترتیب با “1” برد تیم میزبان و “X” مساوی و “2” برد تیم میهمان میباشد.

مساوی فسخ شرط (Home/Away)

در این نوع شرط چنانچه بازی مساوی شود مبلغ شرط بندی به کاربر عودت میگردد. ولی اگر مسابقه مساوی نشود شرطی برنده است که تیم برنده را درست پیش بینی کرده باشد.

کدام تیم به مرحله بعدی صعود میکند ( To Qualify)

این آیتم مشخص کننده تیم صعود کننده به مرحله بعدی است و بنابراین گزینه تساوی ندارد. توجه کنید تنها در این آیتم در صورت تساوی در وقت قانونی ملاک وقتهای اضافه و یا پنالتی خواهد بود و همچنین اگر بازی رفت و برگشت باشد ملاک تیم صعود کننده در پایان بازی برگشت خواهد بود، خواه این بازی در پایان بازی برگشت در 90 دقیقه تمام شده باشد یا در 120 دقیقه یا وقت اضافی، در این بازیها در صورت تساوی در دو بازی رفت و برگشت یا اگر بازی تک بازی باشد در همان بازی، مسابقه آنقدر ادامه پیدا میکند تا در وقت اضافی یا ضربات پنالتی که یک تیم به مرحله بعدی صعود نماید. توجه کنید ممکن است یک تیم بازنده بازی برگشت باشد یا نتیجه مساوی شود ولی به مرحله بعدی صعود کند، بنابراین ملاک صعود تیم به مرحله بعدی فارق از نتیجه بازی است.

شانس دوبرابر ( Double Chance)

در این آیتم هر گزینه دو انتخاب را برای کاربر پوشش میدهد و شانس کاربر در انتخاب هر گزینه دو برابر میشود. به این ترتیب که اگر کاربر گزینه ” 1 or X” را انتخاب کند در صورتی که بازی را تیم میزبان ببرد یا مساوی شود شرط برنده است، اگر کاربر گزینه “1 or 2” را انتخاب کند در صورتی که تیم میزبان یا تیم میهمان برنده شوند شرط برنده است و در صورتی که کاربر گزینه  “X or 2” را انتخاب کند در صورتی که بازی مساوی شود یا تیم میهمان برنده شود، شرط برنده خواهد بود.

شانس دوبرابر – نیمه اول (Double Chance – 1st Half)

همانند آیتم شانس دوبرابر میباشد ولی نتیجه بازی در وقت قانونی نیمه اول ملاک خواهد بود.

برنده نیمه اول (st Half Winner1)

همانند آیتم برنده بازی میباشد با این تفاوت که نتیجه بازی در وقت قانونی نیمه اول ملاک خواهد بود. درصورتیکه بازی‌ قبل از پایان نیمه اول نیمه کاره رها و لغو شود، شرطهای نیمه اول لغو میشوند. چنانچه بازی‌ در نیمه دوم نیمه کاره رها و لغو شود، شرطهای نیمه اول معتبر میباشند.

برنده نیمه دوم (nd Half Winner2)

همانند آیتم برنده بازی میباشد با این تفاوت که نتیجه بازی در وقت قانونی نیمه دوم ملاک خواهد بود. در صورت نیمه کاره لغو شدن بازی‌ در نیمه دوم، شرطهای نیمه اول معتبر و شرطهای نیمه دوم لغو می گردند.

پرگل ترین نیمه بازی (Highest Scoring Half)

در این شرط باید مشخص کنید در کدام نیمه بازی تعداد گلهای بیشتری به ثمر میرسد. در صورتی که بازی صفر صفر شود یا هر دو نیمه تعداد گلهای مساوی داشته باشند شرط تساوی برنده میشود.

برنده هر دو نیمه ( Win Both Halves)

در این شرط مشخص میکنید کدام تیم هر دو نیمه بازی را میبرد. در صورتی که هیچکدام از تیمها هر دو نیمه بازی را نبرند، شرط بازنده است.

نیمه اول / کل بازی دابل (HT/FT Double)

در این شرط بصورت همزمان در هر گزینه نتیجه نیمه اول و کل بازی را پیش بینی مینمایید. به این صورت که گزینه اول به معنی نتیجه نیمه اول و گزینه دوم به معنی نتیجه کل بازی است و باید هر دو شرط همزمان اتفاق بیوفتد تا شرط برنده شود مثلا موناکو/ یوونتوس به معنی برد نیمه اول توسط موناکو و برد کل بازی توسط یوونتوس هست و باید موناکو نیمه اول را برنده شود و در کل بازی هم یوونتوس برنده شود که این شرط بازنده نباشد. توجه کنید در انگلیسی از چپ به راست گزینه اول مربوط به نیمه اول و گزینه دوم مربوط به کل بازی است و هر جا متن و اسم تیمها انگلیسی بود این قاعده وجود دارد، ولی در فارسی برعکس میباشد.

دروازه بسته (کلین شیت) میزبان (Clean Sheet – Home )

به معنی بسته بودن دروازه تیم میزبان است یعنی تیم میهمان نمیتواند گلی به ثمر برساند و در این صورت شرط “بله” برنده است و در غیر اینصورت شرط “نه” برنده است . گل به خودی، به نفع تیم‌ مقابل حساب می شود.

دروازه بسته (کلین شیت) میهمان (Clean Sheet – Away)

به معنی بسته بودن دروازه تیم میهمان است یعنی تیم میزبان نمیتواند گلی به ثمر برساند و در این صورت شرط “بله” برنده است و در غیر اینصورت شرط “نه” برنده است .گل به خودی، به نفع تیم‌ مقابل حساب می شود.

آیا هر دو تیم گل می زنند؟ (Both Teams To Score)

از تعریف شرط مشخص هست که در صورتی که شما گزینه “بله” را انتخاب کرده باشید و هر دو تیم گل بزنند شرط برنده است ولی چنانچه بازی صفر صفر شود یا یکی از تیمها گلی نزند شرط “نه” برنده است .

آیا هر دو تیم در نیمه اول گل می زنند؟ ( Both Teams To Score – 1st Half)

همانند آیتم بالا با این تفاوت که معیار وقت قانونی نیمه اول بازی میباشد.

آیا هر دو تیم در نیمه دوم گل می زنند؟ ( Both Teams To Score – 2nd Half)

همانند آیتم بالا با این تفاوت که معیار وقت قانونی نیمه دوم بازی میباشد.

برنده بازی با دروازه بسته ( Win To Nil)

از تعریف شرط مشخص هست که شرط در صورتی برنده است که تیم انتخابی برنده بازی باشد بدون اینکه گلی دریافت کند.

زوج یا فرد) (Odd/Even

در این شرط باید مشخص کنید مجموع گلهای مسابقه زوج است یا فرد.

زوج یا فرد در نیمه اول ) (Odd/Even 1st Half

در این شرط باید مشخص کنید مجموع گلهای مسابقه دروقت قانونی نیمه اول زوج است یا فرد.

برنده حداقل یکی از نیمه ها) (To Win Either Half

در این شرط تیم انتخابی باید حداقل یک نیمه بازی را ببرد تا شرط برنده باشد.

نتیجه بازی / آیا هر دو تیم گل میزنند)(Results/Both Teams To Score

این شرط بطور همزمان هم برنده بازی و هم اینکه آیا هر دو تیم گل میزنند یا خیر را بررسی میکند. آیتم اول به معنی برنده بازی در وقت قانونی و آیتم دوم به معنی آیا هر دو تیم گل میزنند یا خیر میباشد، که کاربر باید هر دو مورد را درست حدس زده باشد که شرط برنده باشد به عنوان مثال در بازی موناکو و یوونتوس اگر کاربر گزینه میزبان/بله را انتخاب کند به این معنی است که موناکو باید برنده بازی باشد و هر دو تیم در وقت قانونی گل بزنند که شرط برنده باشد . توجه کنید در انگلیسی از چپ به راست گزینه اول مربوط به نتیجه و گزینه دوم مربوط به گل زنی هردو تیم است .

تیم میزبان حداقل یک گل میزند ) (Home Team Score a Goal

طبق این شرط فارغ از نتیجه بازی تیم میزبان حداقل باید یک گل یا بیشتر بزند که شرط ” بله ” برنده باشد اگر میزبان گل نزند شرط  “خیر” برنده است  .

تیم میهمان حداقل یک گل میزند ) (Away Team Score a Goal

طبق این شرط فارغ از نتیجه بازی تیم میهمان حداقل باید یک گل یا بیشتر بزند که شرط ” بله ” برنده باشد اگر میهمان گل نزند شرط  “خیر” برنده است  .

برنده بازی در 10 دقیقه ابتدایی ) (First 10 min Winner

با این شرط تنها نتیجه بازی در 10 دقیقه اول بازی یعنی تا دقیقه 10 بازی مورد نظر است و تنها گلهای این دقایق محاسبه میشوند . توجه کنید دقیقه 10 بازی یعنی از دقیقه 9:00 تا دقیقه 9:59 و مثلا دقیقه 10:02 یعنی ده دقیقه و دو ثانیه جزو ده دقیقه اول بازی نیست.

زننده اولین گل بازی ) (Team To Score First

تیمی که اولین گل بازی را به ثمر میرساند را مشخص می کند .

زننده آخرین گل بازی ) (Team To Score Last

تیمی که آخرین گل بازی را به ثمر میرساند را مشخص می کند.

گلهای بازی آور-آندر ) (Goals Over/Under

این شرط مجموع گلهای مسابقه را در نظر گرفته با توجه به عددی که کاربر انتخاب کرده است مشخص میکند گل مورد نظر بالاتر از آن عدد هست یا پایینتر. مثلا اگر کاربر بالای 2.5 گل را انتخاب کرده باشد و نتیجه بازی 2-1 شده باشد یعنی 3 گل در بازی به ثمر رسیده و عدد سه بزرگتر از عدد 2.5 میباشد و شرط برنده است . ولی در خصوص مواردی که عدد شرط به جای 0.5 مثلا 0.25 یا 0.75 در قسمت اعشاری داشت، حالتهای دیگری به جز برد و باخت نیز خواهیم داشت مثل نیم برد و نیم باخت و برگشت شر

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
( رای)
مطالب پربازدید  آموزش پیشبینی فوتبال و انواع شرطبندی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا